پيش بيني آينده با اوراکل

پنجشنبه 15 آبان 1393
پيش بيني آينده با اوراکل
کاربری آسان
شکل ظاهری
مزایا
رتبه سایت


  • 3


سال ها پيش افراد هيچ کاري را بدون مشاوره با اوراکل انجام نمي دادند ، آن روزها اوراکل ممکن بود يک پيشگو باشد و يا يک محراب مقدس و يا حتي رمل و اسطرلاب .به گزارش اپليکيشن ايراني، اين اپليکيشن برگرفته از کتاب اوراکل است که در واقع کتابي باستاني است که همپايه کتاب هاي خاقان اول چين، تاروت و کتاب تقدير ناپلئون نوشته شده بود.
اين برنامه از سيزده نشانه براي پيش بيني آينده استفاده مي کند که اين نشانه ها هريک نام درختي است.
مشاوره با اوراکل بسيار جالب است و از آن مي توان براي مسائل مهم و حياتي و يا براي سرگرمي و حتي براي کنجکاوي استفاده کرد.

پيش بيني آينده با اوراکل screenshot پيش بيني آينده با اوراکل screenshot

تا کنون نظری ثبت نشده است . شما میتوانید اولین نفر باشد .