راهنماي تنظيم اينترنت براي رايتل (بصورت نمونه)

1- دکمه تنظيمات (Setting) را انتخاب نماييد.
2- شبکه تلفن همراه (Mobile Network) را انتخاب نماييد.

3- Add Internet APN را انتخاب نماييد.

4- در پنجره باز شده در قسمت APN کلمه RighTel را تايپ کنيد.

5- در انتها گزينه ذخيره (Save) را انتخاب فرماييد.
تمام اينترنت شما فعال شد کافيه data connection رو فعال کنيد و از اينترنت رايتل استفاده کنيد